Kyberbezpečnostní tým CSIRT OU získal prestižní akreditaci TF-CSIRT teprve jako druhý univerzitní tým v Česku

CSIRT OU (Computer Security Incident Response Team – Bezpečnostní tým pro řešení počítačových bezpečnostních incidentů Ostravské univerzity) získal před několika dny status "Accredited" (akreditaci) od mezinárodní organizace TF-CSIRT sdružující CSIRT týmy z mnoha zemí světa. V České republice se mezi akademickými týmy jedná terpve o třetí akreditovaný tým (současné dva jsou: CSIRT-MU - v současnosti již certifikován a CESNET-CERTS). Z pohledu CSIRT týmů českých univerzit se Ostravská univerzita (OU) stává po Masarykově univerzitě v Brně teprve druhým takto akreditovaným týmem.

Akreditační proces sestává z prověřování toho, zda daný CSIRT tým splňuje stanovené standardy a disponuje znalostmi a postupy pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Samotný proces hodnocení trval přibližně měsíc, ale práce, která předcházela zisku samotné akreditace trvala několik let. Bylo třeba nastavit nejen procesy po technické, ale zejména po organizační a administrativní stránce. Pro CSIRT OU a celou Ostravskou univerzitu se jedná bezpochyby o nemalý úspěch. Členství v organizaci TF-CSIRT na úrovni akreditace umožní CSIRT OU přístup k cenným informacím, materiálům, specifickému know-how, podpoří výzkum a usnadní spolupráci i výměnu informací s ostatními členskými CSIRT týmy, které tvoří univerzity, organizace, státní složky a firmy z celého světa, ale zejména ze zbytku Evropy.

Na celém procesu se podílelo několik lidí s vysokým nasazením. Největší zásluhu na vzniku a fungování CSIRT OU mají Katedra informatiky a počítačů (KIP) a Centrum informačních technologií (CIT), jejichž pracovníci spolu s pověřencem GDPR tvoří i samotný tým. V rámci budování CSIRT OU je však stále mnoho práce, stejně jako i při zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti na Ostravské univerzitě a povědomí o bezpečném používání systémů a sítě OU mezi zaměstnanci i studenty. CSIRT OU bude i nadále velmi aktivní v této oblasti.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2021