Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti

CSIRT OU ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, Centrem informačních technologií (CIT), referátem BOZP a Katedrou informatiky a počítačů (KIP) během dubna 2019 zorganizovali dobrovolné školení pro všechny zaměstnance OU, v rámci kterého si mohli rozšířit své vědomosti a zlepšit dovednosti v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Školení se zúčastnilo přibližně 200 zaměstnanců napříč všemi fakultami a centry univerzity, kromě akademiků také administrativních pracovníků.

S přednáškou o GDPR vystoupil Mgr. Bc. Jan Humpolík (pověřenec pro GDPR na OU), o základech IT bezpečnosti posluchače informoval RNDr. Matej Zuzčák (vedoucí CSIRT OU) a o problémech, se kterými se setkávají pracovníci CIT pohovořila RNDr. Pavla Lokajová (vedoucí technického oddělení CIT). Jejich prezentace ze skolení, které si po přihlášení do Portálu OU můžete stáhnout, naleznete zde.

Školení probíhalo na troch různých místech, tak aby zúčastnit se v místě svého pracoviště dostalo co nejvíce zaměstnanců OU. Po samotných školeních probíhaly diskuze, do kterých se posluchači měli možnost aktivně zapojit se svými dotazy a připomínkami. Po skončení školení se zhruba polovina zúčastněných zapojila do ankety o spokojenosti se školeními. Většina zúčastněných školení hodnotila pozitivně, objevila se řada konstruktivních připomínek, které budou zohledněny v organizaci a obsahové náplni školení příštích.

Školení, i když pravděpodobně v jiné podobě, plánujeme realizovat v zimním semestru akademického roku 2019/2020. O všem budeme včas informovat. Opět se budeme těšit na zájem a účast zaměstnanců, kteří mají zájem si tímto způsobem rozšířit své obzory v oblasti IT bezpečnosti, případně ochrany osobních údajů či jiných praktických témat.

Autor: RNDr. Matej Zuzčák


Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti
Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 06. 2019