CSIRT OU vzdělával nastupující studenty o základních zásadách bezpečného používání ICT

Týden před začátkem výuky v novém akademickém roce je už pravidelně věnován úvodům do studia. Nově přicházející studentky a studenti se seznamují s fungováním fakult na nichž budou v následujících letech studovat, a také s fungováním celé univerzity a její informační a komunikační infrastruktury. Také v letoším roce se skupina CSIRT OU zapojila do vzdělávání studentů prvního ročníku všech oborů Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studii v rámci předmětu INPOG, a studentů oborů Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty. Studentky a studenti se v od členů CSIRT OU dověděli o tom, jak by si měli zabezpečit počítač či mobil, jak být ostražitý při používání WiFi sítí, šifrovaného HTTPS spojení, a při práci s e-mailovými správami, kde na nich číhá nebezpečí phishingu. Dále byli poučeni i o tom, jaká pravidla platí pro používání univerzitních informačních systémů a sítí, a jak nahlásit bezpečnostní incident v případě, že se s ním setkají. Děkujeme proto Pedagogické fakultě za možnost zapojit se do kurzu INPOG, stejně jako Katedře informatiky a počítačů za možnost prezentace pro studenty i za další podporu. Rovněž děkujeme všem účastníkům školení a přejeme jim mnoho úspěchů v novém akademickém roce bez bezpečnostních incidentů.

Přílohy:

Prezentace (PDF) soubor pdf 0,76 MBZveřejněno / aktualizováno: 27. 09. 2018