CSIRT OU na návštěvě CSIRT-MU za účelem podpory pro získání mezinárodního statusu

18. června 2018 se členové skupiny CSIRT OU zúčastnili návštěvy CSIRT-MU na Masarykově univerzitě v Brně. Návštěva a konzultace byly jednou z podmínek pro získání statusu "Listed" v mezinárodní komunitě TF-CSIRT, která zastřešuje zejména evropské CSIRT týmy a slouží pro sdílení informací, poznatků, know-how, ale i pro vzájemnou koordinaci těchto týmů. CSIRT OU zde prezentoval svůj aktuální stav a vizi do budoucna. Následně se o tomto stavu a plánu diskutovalo. Výsledkem bylo vyjádření podpory pro získání statusu ze strany CSIRT-MU. CSIRT-MU prezentoval své produkční, výzkumné a vzdělávací projekty, které budou pro CSIRT OU zásadní motivací. Po zhodnocení výsledků setkání se CSIRT-MU stal garantem CSIRT OU pro získání zmíněného statusu.


Společné foto

Na fotografii zleva: Mgr. Martin Laštovička (CSIRT-MU), Ing. Pavel Smolka, Ph.D (CSIRT OU), RNDr. Tomáš Sochor, CSc. (CSIRT OU), Tomáš Plesník (CSIRT-MU, vedoucí skupiny reakce na incidenty), RNDr. Matej Zuzčák (vedoucí CSIRT OU), Mgr. Milan Zenka (CSIRT OU), RNDr. Martin Husák (CSIRT-MU).


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 06. 2018